Fredagen den 12 april 2024

Verksamhet och historia

Paulins vägförening omfattar fastigheterna inom Villasamfälligheterna Strandlyckan och Erikstorp 5, alla med adress Paulins väg, och har till uppgift att sköta områdets vägar och grönområden samt inte minst Paulins brygga. Då det administrativt skulle bli mycket betungande att ha skilda ekonomier för resp. föreningar beslöts på årsmötet år 2010 att man skulle ha en gemensam ekonomi men med viss uppdelning av kostnaderna.

Det område som nu är Paulinområdet var tidigare en fruktodling vars ägare hette Blom. Vid exploatering av området fick den berömde arkitekten Sten Samuelsson i uppdrag att rita husen på den östra sidan av Paulins väg. Området blev klart för inflyttning 1976. Husen fick ”smeknamnet Blomlådorna” i folkmun Till området hörde också Paulins stuga och själva gården, nuvarande Praktikertjänst, som då ägdes av förre SAS-chefen Kalle Nilsson. Till området hörde också vår fina badbrygga som till största delen utnyttjades av de på området boende. För att finansiera skötseln av området hade det bildats dels Strandlyckans Villasamfällighet och dels Paulins Vägförening. I dessa föreningar måste samtliga fastighetsägare vara medlemmar och betala skötselkostnaderna för området.   

Från början var de flesta fastighetsägarna året runt boende men efterhand har det ändrats så att alltfler sommarboende äger fastigheterna.

De första åren styrdes utvecklingen av området av duon Rydberg och Svenonius som såg till att alla fastighetsägare fick arbetsbeting i vårt grönområde under sommarmånaderna och som sedan avslutades med fest i gröna där alla hade medhavd mat och dryckjom med sig och till ett glatt humör sjöngs visan” Vi som bor på Paulin”, diktad av Svenonius, och många andra glada visor.

De första åren lät man badbryggan ligga i sjön även under vintertid. Det visade sig dock att vinterstormarna gick hårt åt den så den fick plockas upp på hösten och läggas på plats på våren. Detta arbete som var verkligt slitsamt utfördes av fastighetsägarna under många år med en del dåliga ryggar till följd, då vattendränkt virke är tungt att handskas med. Efter en del år minskades deltagarantalet vid bryggans iläggning och upptagning så att endast en handfull deltagare fick slita hårt.

År 1990 var bryggan så hårt åtgången att man beslöt att förnya ovandelen och samtidigt göra den i lämpliga moduler för iläggning och intagning. Även om bryggan endast låg ute under sommarmånaderna så blev den hårt åtgången så en totalrenovering måste göras. Den nya bryggan var färdig till badsäsongen 2009 till en kostnad av 900.000 kr som betalades av samtliga medlemmar i föreningen dels genom en kontantinsats och ett lån löpande på 5 år. De kraftiga vinterstormarna 2010 0ch 2011 tog med sig hela ovandelen av bryggan varför en provisorisk reparation gjordes så att badande trots allt kunde fortsätta . Vintern 2013 blåste bryggan bort igen varför det beslöts att ännu en gång bygga upp den, nu med bärande stomme av järnbalkar och en överbyggnad i löstagbara moduler som plockas in varje höst. Allt till en kostnad av 450.000 kr. Denna gång fick föreningen ett bidrag från Sparbanksföreningen Gripen med 100.000 kr och badande gäster bidrog med lika mycket och föreningens medlemmar med 4.000 kr var.

Bland fastighetsägarna fanns flera med stort intresse för tennis. 1980 beslöts därför att en tennisklubb skulle bildas på området och att en tennisbana skulle anläggas. Det visade sig att 18 familjer var intresserade och fick var och en andel som gav 5 speltimmar per vecka.

Under 1990 –talet ökade tennisintresset genom nya inflyttningar. Eftersom antalet andelar i den existerande tennisbanan inte kunde utökas bildades ännu en tennisklubb som beslöt att bygga en tennisbana till på området. 

År 2005 exploaterades området, tillhörande familjen Bolin, på västra sidan av Paulins väg genom att området avstyckades i 12 tomter med strikt byggplan. För det nya området bildades Villasamfällighetsföreningen Erikstorp:5 vars medlemmar även är knutna till Paulins Vägförening. De 3 fastigheterna längst ner mot havet på västra sidan samt trädgårdsmästarbostaden vid infarten på Paulins väg kom att ingå i Vägföreningen.

Tanken var att området skulle bebyggas med lika hus och att byggnationen skulle vara avklarad på 3 år. Endast 2 tomter blev sålda och bebyggda direkt, varefter ett för ändamålet bildat fastighetsbolag köpte de kvarvarande tomterna och byggde totalt 4 hus. De kvarvarande tomterna avyttrades till ett nytt bolag som sålde och bebyggde 2 tomter till. Efter 10 år är nu 2 tomter kvar att bebygga.

Efter hand som åren gick föll en del äldre ifrån och fastigheterna bytte ägare till en yngre generation. Styrelsen förändrades ett flertal gånger men många ledamöter har genom åren deltagit under ett flertal år i styrelsearbetet. Grönområdet tillhörande området har med åren krävt allt mer arbete för att hålla den standard som de boende önskat. Det har krävt att en entreprenör har fått anlitas för skötseln och därmed har kostnaderna även ökat.

Allmänt kan sägas att området utvecklats efter fastighetsägararnas önskemål. Vädrets och havets makter har tagit hårt på badbryggan, men med ekonomisk stöttande av samtliga fastighetsägare och med hjälp av bidrag från badande har föreningen lyckats att varje sommar ha en brygga som hela Båstad numera utnyttjar.     

2015-05-10

Ronnie Lindblad